You are here
Home > Posts tagged "toefl speaking"

ĐIỂM TOEFL HẾT HẠN?

Liệu bạn có cảm thấy tấm chứng chỉ TOEFL đã trở nên hơi cũ rồi không? Trong trường hợp đấy, bạn có thể sẽ băn khoăn liệu điểm thi TOEFL có hết hạn hay không. Và câu trả lời là có. Nhưng cụ thể là khi nào? Khi nào thì điểm

PHÚC KHẢO ĐIỂM TOEFL, NÊN HAY KHÔNG?

Thế nào là phúc khảo điểm thi TOEFL?   Phúc khảo điểm thi TOEFL là khi điểm thi phần viết hoặc nói của bạn được chấm lại (chú ý rằng điểm thi đọc và nghe không thể phúc khảo được). Ở dịch vụ này thì các giảm khảo mới sẽ đánh giá

Top
Top