You are here
Home > Posts tagged "sampleanswer"

[Câu trả lời mẫu] TOEFL SPEAKING Task 1 

Phần thi nói của TOEFL là phần thi ngắn nhất nhưng cũng được cho là khó nhất so với 3 kĩ năng còn lại bởi thời lượng để chuẩn bị và nói rất giới hạn. Trong video lần này, chúng ta sẽ nghe 1 đáp án mẫu cho câu hỏi task 1 được trích từ đề thi thật của TOEFL Speaking với chủ đề online shopping.

Top
Top