You are here
Home > Posts tagged "NGỮ PHÁP"

ĐÚNG VẬY, BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ KẾT THÚC CÂU BẰNG MỘT GIỚI TỪ

  “Ending a sentence with a preposition is something up with which I will not put.” -Winston Churchill   Có một loại người đam mê ngôn ngữ, khi đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh, họ sẽ nói rằng họ sẽ không bao giờ, kể cả mơ tưởng đến việc kết thúc một

Top
Top