You are here
Home > Posts tagged "KHÁC"

Bảng xếp hạng những trường đại học với điểm SAT cao nhất

Những trường đại học dưới đây sẽ được xếp hạng theo điểm SAT (trung bình) của những học sinh được nhận. Elite cũng liệt kê ở dưới điểm trung bình cho từng section: Evidence-Based Reading and Writing (EBRW) và Math. Xếp hạng Trường EBRW Math Kết hợp 1 California Institute of Technology (Caltech) 780 790 1560 2 Duke University 760 780 1540 2 Harvard University 770 770 1540 2 University of Chicago 770 780 1540 2 Yale University 770 770 1540 3 Columbia

Top
Top