You are here
Home > Posts tagged "Idioms"

37 THÀNH NGỮ TOEFL BẠN NÊN BIẾT

Liệu việc nghĩ về thành ngữ TOEFL có làm cho bạn lo lắng, hay bạn nghĩ việc đó lại rất dễ dàng? Nếu câu hỏi này làm cho bạn gãi đầu, thì chúng tôi ở đây để giúp bạn! Hướng dẫn này sẽ giải thích các thành ngữ, đó là các

Top
Top