You are here
Home > Posts tagged "FUN FACTS"

Thủ tục an ninh của SAT

  Việc bảo mật các câu hỏi của các kì thi chuẩn hoá là cực kì quan trọng trong việc đảm bảo công bằng và minh bạch của cả bài test. Vì có rất nhiều học sinh khắp thế giới thi SAT, nên sẽ khó khăn để ngăn chặn rò rỉ

Các trường đại học với chính sách bảo đảm nhận học sinh với điểm SAT/ACT

Danh sách này bao gồm các đại học 4 năm với mức điểm SAT và ACT mà nếu như đạt được, sẽ đảm bảo được nhận vào học dành cho sinh viên năm nhất. Hầu hết những trường dưới đây sẽ có mức GPA tối thiểu và những yêu cầu

Top
Top