You are here
Home > Posts tagged "bài luận cá nhân"

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÊN Ý TƯỞNG BÀI LUẬN CÁ NHÂN?

Viết một bài văn hay đã khó, để viết một bài luận xuất sắc đủ điều kiện để cho vào bộ  hồ sơ ứng tuyển vào đại học Mỹ còn khó gấp vạn lần. Bài viết của bạn phải hấp dẫn, độc đáo, đáng nhớ và sâu sắc - nhưng

Dịch vụ Chỉnh sửa Bài luận Chính vào các trường Đại học, Cao đẳng tại Mỹ

Bài luận cá nhân là 1 phần vô cùng quan trọng trong bộ hồ sơ du học. Nếu như tại Mỹ có 1 số trường không yêu cầu điểm TOEFL, IELTS hay thậm chí là SAT hay ACT thì không có trường nào không yêu cầu thí sinh nộp bài luận cá nhân cả.

Top
Top