You are here
Home > Posts tagged "ACT Reading"

Nguồn tư liệu cho SAT/ACT Reading

Nếu bạn đang chuẩn bị cho bài thi SAT/ACT và đang tìm kiếm tư liệu để giúp bạn cải thiện phần đọc hiểu, thì dưới đây là danh sách thể loại các tác giả và tác phẩm được sử dụng trong bài thi. Bài báo và tạp chí The Atlantic Harvard Business Review

Top
Top