You are here
Home > Posts tagged "ACT English"

8 mẹo PHẢI BIẾT khi làm phần thi ACT English

Trong cả bài thi ACT, phần thi ACT English có nhiều câu hỏi nhất: bạn phải trả lời 75 câu hỏi trong vòng 45 phút. Quan trọng hơn, bạn phải nắm được các cấu trúc ngữ pháp và biết cách phân tích (hiểu được) cả đoạn, thậm chí là cả

CÂU HỎI VỀ TỪ NỐI KHÓ NHẤT TRONG SAT/ACT

  Khi các câu hỏi về từ nối (transition) được thảo luận trong bài thi SAT Writing/ACT English, thường có hai dạng chính. Dạng thứ nhất liên quan đến từ nối được đặt sau dấu phẩy ở giữa câu. Ví dụ #1: The Spanish conquest of the Aztecs in 1519 brought the fragrant

Top
Top