You are here
Home > Posts tagged "ACT luyện thi"

ACT SẮP CÓ CÔNG CỤ LUYỆN THI MỚI!

ACT đã công bố vào tuần trước rằng họ sẽ phát hành công cụ học tập trực tuyến kèm với chương trình luyện đề thi hoàn toàn mới và miễn phí vào mùa xuân này. Về cơ bản, công cụ sẽ bao gồm các video bài học, câu hỏi luyện

Top
Top