You are here
Home > SAT > SAT Writing and Language: Thì và thể của động từ

SAT Writing and Language: Thì và thể của động từ

Lỗi động từ có nhiều dạng trong SAT. Ở đây, các bạn hãy cùng Elite tìm hiểu về 2 trong số đó – lỗi thì và lỗi thể – và làm sao có thể nhận diện và sửa chúng.

1, Lỗi thì

Bạn đã khá quen thuộc với 3 thì chính: quá khứ, hiện tại, và tương lai. Tuy nhiên, bạn có thể không thoải mái với các dạng của 3 thì này, và cảm thấy rắc rồi để biết khi nào nên sử dụng chúng.

Bài thi SAT Writing sử dụng những từ và cụm nhất định để tạo manh mối cho bạn về thì nào nên được sử dụng trong từng trường hợp. Một trong những cách dễ nhất để kiểm tra lỗi thì là nhìn vào những động từ khác trong câu hay trong các câu xung quanh. Nếu mọi thứ khác đang ở một thì nhất định, thì thường (không đảm bảo) là động từ được chọn cũng nên ở thì đó.

Khi gặp một lựa chọn giữa thì hoàn thành và thì thường, bạn nên xem xét sâu hơn. Ví dụ, nếu bạn phải chọn giữa sử dụng thì quá khứ thường và quá khứ hoàn thành, hãy tìm những từ “before” hay “until”. Các từ này chỉ ra một thứ gì đó bắt đầu và kết thúc trong quá khứ, là định nghĩa của thì quá khứ hoàn thành. Các từ như “since” hay “after” nên chỉ bạn theo hướng của thì hiện tại hoàn thành, nghĩa là một thứ gì đó bắt đầu trong quá khứ nhưng vẫn đang tiếp diễn.
Ví dụ (thì quá khứ thường): James drank three cups of coffee this morning.
Ví dụ (thì quá khứ hoàn thành): Before he got to work this morning, James had drunk three cups of coffee.

2, Lỗi thể

Các câu hỏi về thể xuất hiện khá hiếm so với về thì, nhưng việc làm quen với chúng cũng là một ý tưởng hay vì chúng có thể khá rắc rối.
Có ba dạng chính về thể trong tiếng anh: thể chỉ định, thể mệnh lệnh và thể giả định.

Hầu hết các câu là ở thể chỉ định – thể chia sẻ thông tin.
Ví dụ: The humidity is making my hair frizzy today.

Thể mệnh lệnh thường cụ thể cho các câu chỉ ai đó làm việc gì đó.
Ví dụ: Go brush the dog.
Ví dụ: George, don’t do that.

Thể giả định là thể làm nhiều người bối rối nhất. Nó chỉ xuất hiện khi một câu nói về một thứ gì đó giả thuyết, phi thực tế hay mộng mơ. Hãy để ý những từ “if”, “would have”, “should have”, “wish”, etc… Chúng cho bạn biết thể giả định có thể đang được kiểm tra.
Lỗi phổ biến nhất trong SAT với thể giả định là động từ “to be”. Khi bạn thường phải dùng “was”, ví dụ, thể giả định dùng “were”.
Ví dụ: If I were you.
Lưu ý: “If I was you” là sai, dù Meghan Trainor nói gì!
Thể giả định cũng dùng động từ “to be” ở dạng cơ bản khi bạn không mong chờ nó.
Ví dụ: The teacher asked that we be in our seats before the bell rang.
Vì ví dụ trên bàn về tình huống trong tương lai chưa xảy ra, chúng ta dùng từ “be” thay vì những dạng khác. Các ví dụ này của thể giả định khá tự nhiên, nên chúng không nổi bật như cách dùng từ “were”.

Và đó là những điều cần biết về thì và thể động từ trong SAT. Các lỗi này và lỗi về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ là khá phổ biến trong SAT, nên khi nghi ngờ, hãy xem các động từ!

Nguồn: Magoosh

Tien Nguyen
Majoring in International Business, Tien Nguyen has been actively trying out new activities and professional roles on different scales. She has provided 1-1 lectures tailored to the SAT and ACT, two tests required for U.S college admission, for over 600 Vietnamese students over the last three years. With her in-depth knowledge related to SAT and ACT, she has been developing effective techniques and providing useful techniques and tips, ones that students can easily employ to ace the tests. Many of her students are now studying at top-universities in America, including the Ivy Leagues. Currently, Tien Nguyen is based in Southampton, U.K
http://nguyenlethuytien.com

Nhập bình luận của bạn tại đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
Top