You are here
Home > IELTS > Bài thi IELTS kiểm tra những gì? (Phần 1)

Bài thi IELTS kiểm tra những gì? (Phần 1)

IELTS là bài thi chuẩn hoá kiểm tra 4 kĩ năng được sử dụng trong tiếng anh là Reading (Đọc), Listening (Nghe), Writing (Viết) và Speaking (Nói). Nhưng cụ thể từng kĩ năng sẽ kiểm tra những gì? Nội dung của bài thi IELTS là gì? Hãy cùng Elite Prep khám phá ngay!

Phần I: Reading (Đọc Hiểu)

1. Nội dung

Phần thi Reading của IELTS bao gồm 40 câu hỏi. Một vài loại câu hỏi được sử dụng để kiểm tra kỹ năng Đọc. Các kỹ năng này bao gồm đọc để namứ batứ ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc hiểu các lập luận chặt chẽ và nhận ra quan điểm, thái độ hay mục đích của người viết.

Có hai dạng đề Đọc Hiểu:

Đọc – hình thức Học thuật (Academic Reading)

Hình thức Học thuật bao gồm ba đoạn văn dài từ miêu tả và tả thực đến sự rời rạc và phân tích. Các đoạn văn trên có thực và được trích từ sách học thuật, tập san, báo và tap chí. Các đoạn văn này được chọn để dành cho các đọc giả không chuyên nhưng được công nhận thích hợp với mọi người ghi danh vào các khóa đại học hoặc cao học hoặc đang có dự định đăng ký theo học các ngành chuyên môn.

Đọc – hình thức Tổng Quát (General Training Reading)

Hình thức Tổng quát yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, báo, tạp chí, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các loại hướng dẫn. Có các tài liệu bạn có thể bắt gặp hằng ngày trong môi trường nói tiếng Anh.

2. Các dạng câu hỏi

 

 1. Multiple Choice (Câu hỏi trắc nghiệm):

Đây là những loại câu hỏi yêu cầu bạn chọn đúng câu trả lời từ những lựa chọn nhất định bằng chữ hoa của ABC và loại câu hỏi này kiểm tra khả năng hiểu thông tin chi tiết và cụ thể.

 1. Information identification questions (Câu hỏi xác định thông tin)

Đây là các loại câu hỏi yêu cầu bạn phải xác định xem thông tin đã cho là đúng hay không để trả lời Yes/No/Not Given hoặc True/ False /Not given. Loại câu hỏi này khá khó vì sẽ khiến người đọc bị phân vân, đòi hỏi cần phải đọc tìm chi tiết trong bài và các từ ngữ khoá (Key words).

 1. Information matching (Nối thông tin)

Những loại câu hỏi này đưa ra cho bạn 4 đến 5 câu trong bài đọc và yêu cầu bạn tìm đoạn văn trong bài có chứa thông tin đã cho. Thông tin được đưa ra có thể không phải ý chính của đoạn nên nếu chỉ đọc câu đầu và cuối của mỗi đoạn sẽ không thể tìm được câu trả lời.

 1. Head Matching (Chọn tiêu đề)

Dạng câu hỏi này yêu cầu bạn chọn một tiêu đề từ các tiêu đề nhất định và đặt vào từng đoạn văn. Chủ yếu, nếu bạn đã hiểu rõ văn bản nhất định, bạn sẽ có thể tạo ra một tiêu đề ra khỏi mỗi đoạn. Câu hỏi này không quá khó để tìm ra đáp án, chỉ lần dùng kỹ năng đọc nhanh và đánh dấu từ khoá quan trọng.

 1. Sentence completion ( Hoàn thành câu)

Trong loại câu hỏi này, bạn sẽ thấy một câu không hoàn thiện. Bạn phải hoàn thành nó bằng những từ trong bài đọc. Do đó bạn cần nhanh chóng định vị đoạn văn có chứa câu trả lời để tìm ra từ thích hợp.

 1. Summary completion (Hoàn thành đoạn tóm tắt)

Một phần tóm tắt của bài đọc sẽ được trao cho bạn, nhiệm vụ của bạn là hoàn thành một đoạn Summary bằng việc sử dụng không quá 3 từ hay 1 con số được lấy ra từ bài văn để điền các chỗ trống. Lưu ý rằng bạn chỉ đước sử dụng các từ có sẵn trong bài văn, và không được sử dụng vượt quá số từ được cho phép

 1. Features matching (Nối đặc điểm)

Đây là những loại câu hỏi đòi hỏi bạn phải tìm thông tin cụ thể về đặc điểm của một người hoặc một địa điểm hay một điều nổi bật trong bài. Đề bài sẽ cung cấp danh từ riêng và bạn cần phải nối chúng với những câu mang thông tin miêu tả đặc điểm nổi bất nhất của danh từ đó.

 1. Matching sentence endings (Nối câu kết thúc)

Matching sentence endings là dạng đề mà chúng ta sẽ được cho trước một loạt các câu chưa hoàn chỉnh, chưa kết thúc ( thường đánh số thứ tự là 1, 2, 3, 4 ) và một danh sách các câu trả lời để kết thúc các câu chưa hoàn chỉnh kia (thường là A, B, C, D). Nhiệm vụ và yêu cầu đối với chúng ta là nối những câu chưa hoàn chỉnh với phần kết thúc phù hợp dựa trên bài đọc có sẵn.

 1. Short answer questions ( Câu trả lời ngắn)

Dạng câu hỏi này sẽ yêu cầu bạn trả lời với số từ nhất định “NO MORE THAN … WORDS “nên bạn cần đặc biệt lưu ý. Gạch chân vào từ khoá trong câu hỏi và dùng kỹ năng đọc lướt để tìm thông tin nhanh chóng.

 1. Notes/table/diagram completion (Hoàn thành các ghi chú/ biểu đồ/ bảng tóm tắt)

Chủ yếu ở những câu hỏi này, bạn sẽ được cung cấp đoạn ghi chú, biểu đồ hoặc một đoạn tóm tắt với các từ còn trống. Hãy vận dụng những từ đồng nghĩa, trái nghĩa để tìm ra đáp án chính xác nhất.

Phần 2: Listening

 1. Nội Dung

Bạn sẽ nghe bốn đoạn ghi âm – độc thoại và đàm thoại bởi một số người bản xứ – và viết câu trả lời cho các câu hỏi. Phần thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra năng lực của bạn trong việc nắm bắt các ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu đuợc mục đích của vấn đề được nói đến và khả nanưg theo kịp sự trình bày các ý kiến. Nhiều tiếng và giọng nói của người bản xứ được sử dụng và bạn sẽ được nghe từng phần chỉ một lần duy nhất.

Thi Nghe giống nhau cho cả hai hình thức Academic và General

Phần 1

Một đoạn đàm thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một mẫu đàm thoại tại một đại lí thuê nhà, đại lí du lịch.

Phần 2

Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hằng này chẳng hạn như một bài diễn văn về các tiện ích của địa phương.

Phần 3

Một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, châửng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.

Phần 4

Một đoạn bài giảng trên giảng đường đại học.

2. Các dạng câu hỏi

 

 1. Chọn câu trả lời từ một danh sách

 

Với loại câu hỏi này, bạn phải chọn câu trả lời đung strong một loạt các phương án đưa ra. Bạn có thể phải chọn nhiều hơn một câu trả lời.

 1. Hoàn thành bản mẫu

Bạn phải điền vò chỗ trống của một mẫu cho sử dụng không quá 3 từ và/hoặc một con số. Thông thường, tờ đơn đã có sẵn một số thông tin.

 1. Chú thích bản đồ

Với dạng câu hỏi này, bạn phải xác định vj trí trên bản đồ sử dụng từ và/hoặc dạng số

 1. Hoàn thành câu

Với dạng câu hỏi này, bạn phải nghe và hoàn thành câu hoặc một bài tóm tắt bằng cách điền nhiều nhất ba từ và/hoặc một con số vào chỗ trống. Chỗ trống có thể ở đầu, giữa hoặc cuối câu.

 1. Hoàn thành bảng thông tin

Với dạng câu hỏi này, bạn được yêu cầu haòn thành bảng thông tin với nhiều nhất 3 từ và/hoặc một con số vào từng chỗ trống. Thông thường thi các thông khác đã có sẵn

 1. Trả lời các câu hỏi ngắn

Với dạng câu hỏi này, bạn phải viết câu trả lời cho từng câu hỏi sử dụng không quá ba từ và/hoặc một con số.

 1. Trắc nghiệm

Bạn cần chọn ra đáp án đúng nhất dựa trên 4 đáp án đã được đưa ra trong bài hoặc chọn 2-3 đáp án đúng tuỳ theo yêu cầu của đề

8. Nối/Liên kết các thông tin liên quan nhau

Dạng câu hỏi này bao gồm hai danh sách mà bạn phải liên kết chúng với nhau. Một danh sách bao gồm nhiều câu hỏi được đánh thứ tự 1,2,3,4 và danh sách kia là những phương án trả lời đánh thứ tự A,B,C,D. Mỗi một câu hỏi có thể được liên kết với nhiều câu hỏi trả lời. Bạn sẽ phải nghe và nối các chữ cái trong danh sách phương án trả lời với các con số trong danh sách câu hỏi.

 1. Chú thích hình

Với câu hỏi này, bạn sẽ phải chú thích từng phần của một hình sử dụng không quá ba từ và/hoặc một con số. bạn sẽ phải chú thích một quá trình hoặc là từng phần của một đồ vật.

 1. Hoàn thành một đoạn ghi chú ngắn

Với dạng câu hỏi này, bạn phải hoàn thành một đoạn ghi chú ngắn bằng cách điền vào chỗ trống đáp án không quá quá ba từ và/hoặc một con số. Thông thường, một số thông tin đã được điền sẵn.

 1. Hoàn thành biểu đồ

Bạn sẽ phải hoàn thành một biểu đồ với dạng câu hỏi này. Một biểu đồ diễn tả một chuỗi sự kiện hoặc một quá trình. Bạn phải viết không quá ba từ và/hoặc một con số cho mỗi chỗ trống. Nếu bạn may mắn bạn sẽ được cung cấp một danh sách các phương án để chọn lựa.

 

Phần 3: Speaking

 • Thời gian: Khoảng 15 phút. Có thể hơn hoặc kém tuỳ tâm trạng của giám khảo.
 • Không gian: Ngồi phòng kín, thường là 1 phòng học (vì IELTS ở VN được tổ chức tại các trung tâm tiếng Anh), mặt đối mặt với giám khảo. Giám khảo sẽ có 1 máy ghi âm, 1 tập đề, 1 tập giấy trắng, và 1 tập phiếu chấm điểm. Tập đề và giấy trắng sẽ được dùng cho phần Task 2 của Speaking. Mỗi khi bạn nói xong giám khảo sẽ ghi chú lại (mình nghĩ là tích vào các tiêu chí chấm điểm và note lại thời gian)
 • Cấu trúc: 3 phần

Task 1: General Questions (kéo dài khoảng 4 phút)

Ở phần này, giám khảo sẽ giới thiệu bản thân mình và yêu cầu bạn giới thiệu. Ngoài ra giám khảo sẽ hỏi 1 số câu hỏi random khác để tìm hiểu kĩ hơn về bản thân bạn.

Task 2: Nói về 1 chủ đề cho sẵn (tổng 3-4 phút)

Ở phần này, giám khảo sẽ đưa cho bạn topic, cho bạn 1 tờ giấy trắng. Bạn sẽ có khoảng 1 phút để nghĩ câu trả lời và có thể take note. Sau đó bạn sẽ có 2 phút để nói.

Task 3: Các câu hỏi ngoài liên quan đến câu hỏi ở phần 2 (khoảng 5 phút)

Ở phần này giám khảo sẽ hỏi kĩ hơn về vấn đề được đưa ra ở phần 2. Đây giống như kiểu vấn đáp, bạn sẽ phải đáp luôn sau khi giám khảo hỏi.

 • Chú ý: Giám khảo đã được huấn luyện để cười/bình tĩnh/giữ mặt lạnh. Việc giám khảo cười với bạn chưa chắc đã có nghĩa là bạn nói rất tốt rất hay còn việc giám khảo không cười cũng không có nghĩa là bạn nói dở nên đừng mất bình tĩnh nhé.
———————————————–
📌Tìm hiểu thêm về các khóa học ONLINE tại ELITE PREP: eliteprepvn.com/khoahoc/
📌Học viên nghĩ gì khi học tại ELITE PREP: http://bit.ly/2eif1gK
📌Đăng ký kiểm tra đầu vào ONLINE tại: bit.ly/thithuonline
———————————————–
💡ELITE PREP – KINDLE YOUR INTERNAL SPARK
📍Địa chỉ: Elite Prep cung cấp các khoá học hoàn toàn online. Chỉ cần 1 chiếc máy tính kết nối với mạng, dù bạn ở đâu, chúng tôi cũng có thể đồng hành cùng bạn.
📞Hotline: +841678392496 (Zalo) hoặc + 447784285576 (Whatsapp/Imess/Viber)
———————————————–
📧Mọi thắc mắc liên quan tới cách thức đăng ký và học phí vui lòng gửi tin nhắn cho page hoặc liên hệ tới email: eliteprep.edu@gmail.com
Elite Prep
Là tổ chức tiên phong trong việc luyện thi New SAT, ACT và TOEFL online hiện nay tại Việt Nam, chúng tôi luôn hết mình vì sự tiến bộ, thành công và bứt phá của học sinh.

Nhập bình luận của bạn tại đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
Top