You are here
Home > ACT > Nguồn tư liệu cho SAT/ACT Reading

Nguồn tư liệu cho SAT/ACT Reading

Nếu bạn đang chuẩn bị cho bài thi SAT/ACT và đang tìm kiếm tư liệu để giúp bạn cải thiện phần đọc hiểu, thì dưới đây là danh sách thể loại các tác giả và tác phẩm được sử dụng trong bài thi.

Bài báo và tạp chí

The Atlantic

Harvard Business Review (các bài viết miễn phí có giới hạn)

Humanities

MIT Technology Review

National Geographic

The New Yorker (các bài viết miễn phí có giới hạn)

Newsweek

Scientific American

Smithsonian Magazine

Time

Wired

Các tác giả phi hư cấu: Adam Grant, Brian Greene, Daniel Kahneman, Alan Lightman, Leonard Mlodinow, Lisa Randall, Oliver Sacks

Bạn cũng có thể tìm thêm link trên Arts & Letters Daily để đọc về một loạt các tác phẩm về nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Ngoài ra, tôi còn khuyến khích tham khảo các tạp chí cựu sinh viên của trường đại học, bởi nhiều trong số đó công chúng có quyền truy cập. (Tôi đang bao gồm cả những trường hàng đầu bên dưới vì tạp chí của họ có rất nhiều nội dung ở mức độ của SAT/ACT, nhưng bạn cũng có thể google bất kỳ tên trường nào + tạp chí và xem trường đó có những gì.)

Ngoài các bài viết hay, thú vị về nhiều chủ đề sẽ xuất hiện trong các bài kiểm tra chuẩn khác nhau, các tác phẩm này sẽ giúp bạn hiểu được sự khác nhau về văn hoá của các trường, cũng như con đường mà sinh viên tốt nghiệp của họ sẽ đi trên.

Hãy xem nó như một công đôi việc: bạn có thể vừa chuẩn bị cho bài kiểm tra vừa tìm hiểu các trường đại học. Bạn thậm chí có thể bàn luận về một điều bạn đọc thấy trong bài luận của trường.

Harvard Magazine

Yale Magazine

Columbia Magazine

The Penn Gazette

Stanford Magazine

Johns Hopkins Magazine

University of Chicago

Viễn tưởng

Các tác giả cổ điển: Jane Austen, Ann Brontë, Willa Cather, Charlotte Brontë, Charles Dickens, George Eliot, E.M. Forster.

Các tác giả đương đại: Isabel Allende, Julia Alvarez, Rudolfo Anaya, Michael Chabon, Louise Erdrich, Oscar Hijuelos, Jamaica Kincaid, Jhumpa Lahiri, Toni Morrison, Salman Rushdie, Amy Tan

Tài liệu SAT về Lịch sử

50 Core Documents: Teaching American History

Important Documents of the Revolutionary Era

Federalist Papers

Civil War: Key Documents

Andrew Carnegie

Frederick Douglass

WEB DuBois

Ralph Waldo Emerson

William Lloyd Garrison

Martin Luther King

Abraham Lincoln

Lincoln-Douglas Debates

Lucretia Mott

Elizabeth Cady Stanton and Susan B.Anthony

Henry David Thoreau

Booker T. Washington

Mary Wollstonecraft

 

Nguồn: The Critical Reader

Tien Nguyen
Majoring in International Business, Tien Nguyen has been actively trying out new activities and professional roles on different scales. She has provided 1-1 lectures tailored to the SAT and ACT, two tests required for U.S college admission, for over 600 Vietnamese students over the last three years. With her in-depth knowledge related to SAT and ACT, she has been developing effective techniques and providing useful techniques and tips, ones that students can easily employ to ace the tests. Many of her students are now studying at top-universities in America, including the Ivy Leagues. Currently, Tien Nguyen is based in Southampton, U.K
http://nguyenlethuytien.com

Nhập bình luận của bạn tại đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
Top