You are here
Home > SAT > Mất bao nhiêu ngày thì bạn sẽ nhận được điểm SAT của mình?

Mất bao nhiêu ngày thì bạn sẽ nhận được điểm SAT của mình?

Điểm SAT multiple-choice sẽ được trả 13 ngày sau khi thi. (Có một ngoại lệ là vào tháng 6 2018, sau khi thi 5 tuần thí sinh mới nhận được điểm của mình). Nếu như bạn thi bài SAT có essay, bạn sẽ nhận được điểm essay của mình 2 ngày sau khi bạn nhận điểm multiple-choice của mình (15 ngày kể từ test date của bạn).

Trường đại học sẽ nhận được điểm của bạn trong vòng 10 ngày kể từ khi bạn có điểm (khi/nếu như bạn đã xét những trường ấy sẽ nhận được điểm của mình -score recipients). Hãy xem thêm thông tin ở dưới để biết chính xác ngày công bố điểm của từng ngày thi-test date.

Ngày trả điểm SAT của từng Test Dates

Bảng dưới đây sẽ liệt kê những ngày trả điểm cho từng ngày thi của năm 2018/2019.

Ngày trả điểm SAT của năm 2018/2019

Những ngày trả điểm này đều đã được xác nhận bởi College Board. Như bạn thấy, với từng ngày thi (Ngoại lệ là 1 tháng 6), bạn sẽ nhận được kết quả cho bài multiple-choice của mình 13 ngày kể từ khi bạn thi, và điểm essay (nếu bạn thi) sẽ có sau 2 ngày nữa. Kết quả của bài SAT của bạn sẽ đươc gửi tới cho các trường đại học mà bạn đã xét trước trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, vào ngày thi tháng 6, bạn sẽ chờ tầm 5 tuần để có thể nhận được điểm multiple-choice của mình.

Ngày thi Ngày trả điểm Multiple-choice Ngày trả điểm essay Ngày trường đại học nhận được điểm Multiple-choice Ngày trường đại học nhận được  điểm SAT cùng essay
8/25/2018 9/7/2018 9/9/2018 9/17/2018 9/19/2018
10/6/2018 10/19/2018 10/21/2018 10/29/2018 10/31/2018
11/3/2018 11/16/2018 11/18/2018 11/26/2018 11/28/2018
12/1/2018 12/14/2018 12/16/2018 12/24/2018 12/26/2018
3/9/2019 3/22/2019 3/24/2019 4/1/2019 4/3/2019
5/4/2019 5/17/2019 5/19/2019 5/27/2019 5/29/2019
6/1/2019 7/10/2019 7/14/2019 7/20/2019 7/24/2019

Nguồn: PrepScholar

 

Bạn cần trợ giúp với bài thi SAT? Hãy liên lạc Elite Prep Vietnam ngay để được tư vấn và tiếp cận phương pháp học thông minh nhất nhé!

Xem ngay các khoá học SAT của Elite tại: http://eliteprepvn.com/khoahoc/sat/

PHẠM NGỌC ÁNH
Thực tập sinh mảng Marketing tại Elite Prep Vietnam

Nhập bình luận của bạn tại đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
Top