You are here
Home > Giới thiệu > Về Elite Prep > Đội ngũ giảng viên > Nguyễn Thanh Thanh Nga

– Giảng viên khoá: Basic Writing, Pre-ACT

– Cử nhân Đại học Melbourne, Úc khoá 2020 (University of Melbourne top #1 Úc) với học bổng 50% học phí (Commerce Undergraduate International Merit Scholarship)

– 11/12 ACT Writing (cả 2 lần thi)

– 8.5/9.0 Reading IELTS

– K48 Anh 1 THPT Chuyên Sư Phạm

– Học bổng 3,4 tỉ VNĐ (khoảng $150,000) của The College of Wooster)

– Trưởng ban Đối Nội CLB Eclub

– Phó ban Chuyên Môn tổ chức SAGS (Studying Abroad for Gifted Students)

Top
Top