You are here

Giảng viên khoá: TOEFL Speaking, pre-ACT, ACT Math

Sinh viên Đại học Yale-NUS (Singapore) khoá 18-22 với học bổng lên tới hơn 4,6 tỷ cho 4 năm học (tương đương $206,000) — xem bài phỏng vấn của Trâm Anh với Elite Prep Vietnam tại ĐÂY 

Cựu học sinh chuyên Văn trường Phổ thông Năng Khiếu – ĐHQG TP.HCM khoá 14-17

111 TOEFL (28/30 Speaking; 30/30 Reading) 

34/36 ACT; 800/800 SAT II Math Level 2

Học bổng High Distinction Hoá Hoàng Gia Úc dành cho học sinh THCS

Phó chủ tịch Dự án Journey to the Florid

Trợ giảng Dự án Mindlight – UNITED MINDS (dự án Phi Lợi Nhuận được bảo trợ bởi MinD Education Center nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo và khuyết tật)

💎 Fun fact: Trâm Anh chỉ ôn TOEFL trong 2 tuần mà thôi.

Top
Top