You are here

– Giảng viên khóa: SAT 2 Literature
– Cựu học sinh chuyên Trung THPT Hà Nội – Amsterdam 
– Sinh viên Vanderbilt University với học bổng 5 tỉ cho 4 năm (220.000 $) 
– 800 /800 SAT 2 Literature
– 116/120 TOEFL 30 Reading, 30 Listening, 29 Writing, 27 Speaking)
– 2290/2400 old SAT (Superscore)
– Giải nhì Tiếng Anh cấp thành phố năm 2014
– Trợ giảng tại trung tâm đào tạo bảo trợ bởi ĐSQ Séc SVSV

  • Fun Facts:
  • Tú Anh biết nói 5 thứ tiếng: Séc, Anh, Pháp, Trung, Việt
  • Tú Anh chỉ tự học Literature và TOEFL trong vòng 1 tháng 
Top
Top