You are here
Home > ACT > DANH SÁCH NHỮNG TỪ NÊN KHOANH TRÒN TRONG BÀI ĐỌC CỦA SAT/ACT

DANH SÁCH NHỮNG TỪ NÊN KHOANH TRÒN TRONG BÀI ĐỌC CỦA SAT/ACT

 

Cảnh báo!!! : mặc dù danh sách này có vẻ dài, nhưng chỉ có một số từ/cụm từ có thể sẽ xuất hiện trong bài đọc. Đây cũng không phải là một bài tập học thuộc lòng; thay vào đó, nó giúp bạn suy nghĩ về cách tác giả diễn đạt những khía cạnh quan trọng của những gì họ đang cố gắng nói. Hơn nữa, mục đích của việc này là để bạn đừng biến bài đọc thành một cuộc săn tìm từ nối mà phải thật chú tâm vào thứ bạn đang đọc. Chỉ khoanh tròn các từ nối như một cỗ máy và không suy nghĩ nhiều về vai trò của chúng trong bài đọc sẽ không giúp ích gì cho bạn và có thể sẽ làm mọi thứ khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cân nhắc chúng trong mối quan hệ với quan điểm của bài đọc, chúng sẽ giúp bạn hình thành một “bản đồ” chung của những ý chính trong luận điểm.

Các từ nối chính:

  • Hỗ trợ:

And
So
For
In fact

Indeed

Of course

Therefore/Thus

Consequently

As a result

In addition

Also

Furthermore

Moreover

Likewise

Similarly

 

  • Tương phản:

 

But

Yet

However

(Al)though/Even though

Despite

While

Whereas

Nevertheless

Rather

 

  • So sánh:

 

In comparison

In contrast

Just as…so

 

  • Giải thích:

 

Because

Since

Explains

The answer is

 

  • Nêu ý chính:

 

The point is

The goal/aim is

To sum up

In other words

After all

In the end

The (main) idea

 

  • Thông tin quan trọng:

 

Important

Key

Crucial

Essential

Fundamental

It is true/not true

It is clear/unclear

 

  • Từ ngữ mạnh:

 

Absolutely

Unequivocally

Exceptionally

Extraordinarily

Unquestionably

Definitely

Always

Never

Nothing

Inevitably

Fundamentally

 

  • Dấu câu bất thường:

 

Dấu chấm hỏi – chỉ những câu hỏi hùng biện (rhetorical questions). Những câu hỏi là những mục tiêu chính cho câu hỏi suy luận bởi vì thông tin thường được ngụ ý nhưng không rõ ràng.

Dấu hai chấm, Dấu gạch ngang – Giải thích hoặc bổ sung thông tin.

Dấu chấm phẩy – Thể hiện mối quan hệ giữa hai ý – thường dùng để giải quyết câu hỏi suy luận.

Các từ trong dấu ngoặc kép – Được sử dụng theo nghĩa bóng. Câu trả lời cho ít nhất 1 câu hỏi phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về cách từ trong ngoặc kép được dùng, ngay cả khi câu hỏi không hỏi trực tiếp về nó. Thường cho thấy sự hoài nghi.

Từ in nghiêng – Sử dụng để nhấn mạnh, gọi sự chú ý, highlight.

 

Nguồn: The Critical Reader

Tien Nguyen
Majoring in International Business, Tien Nguyen has been actively trying out new activities and professional roles on different scales. She has provided 1-1 lectures tailored to the SAT and ACT, two tests required for U.S college admission, for over 600 Vietnamese students over the last three years. With her in-depth knowledge related to SAT and ACT, she has been developing effective techniques and providing useful techniques and tips, ones that students can easily employ to ace the tests. Many of her students are now studying at top-universities in America, including the Ivy Leagues. Currently, Tien Nguyen is based in Southampton, U.K
http://nguyenlethuytien.com

Nhập bình luận của bạn tại đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
Top