You are here
Home > ACT > CÂU HỎI VỀ TỪ NỐI KHÓ NHẤT TRONG SAT/ACT

CÂU HỎI VỀ TỪ NỐI KHÓ NHẤT TRONG SAT/ACT

 

Khi các câu hỏi về từ nối (transition) được thảo luận trong bài thi SAT Writing/ACT English, thường có hai dạng chính.

Dạng thứ nhất liên quan đến từ nối được đặt sau dấu phẩy ở giữa câu.

Ví dụ #1: The Spanish conquest of the Aztecs in 1519 brought the fragrant vanilla flower—and its companion, cacao—to Europe. Vanilla was cultivated in botanical gardens in France and England, but growers were unable to collect its glorious seeds.  

Ở đây, từ “but” được đặt ở giữa câu và được dùng để nối hai vế của câu.

Dạng thứ hai liên quan đến những từ nối giữa các câu (hoặc đôi khi giữa hai vế của một câu được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy).

Ví dụ #2: The Spanish conquest of the Aztecs in 1519 brought the fragrant vanilla flower—and its companion, cacao—to Europe. Vanilla was cultivated in botanical gardens in France and England. However, (or: England; however,) growers were unable to collect its glorious seeds.

Trong câu trên, từ nối “however” được dùng ở đầu câu để thể hiện sự đối nghịch giữa câu đó và câu phía trước.

Cho đến bây giờ thì khá đơn giản phải không?

Tuy nhiên, có một cách khác của dạng thứ hai.

Ví dụ #3: The Spanish conquest of the Aztecs in 1519 brought the fragrant vanilla flower—and its companion, cacao—to Europe. Vanilla was cultivated in botanical gardens in France and England. Growers were unable, however, to collect its glorious seeds.

Mặc dù phiên bản này đặt từ nối ở giữa câu cuối, nó lại mang cùng ý nghĩa với ví dụ #2. Từ nối chỉ đơn giản là được dời từ đầu câu đến giữa câu. Mục đích của nó vẫn là thể hiện mối quan hệ giữa câu cuối cùng và câu trước đó; nó không hề được dùng để nối hai vế của một câu.

Tuy nhiên, khi nhiều người làm kiểm tra, họ không nhận ra rằng họ cần phải nhìn lại câu phía trước để xác định mối quan hệ. Kết quả là, họ có thể thay thế từng câu trả lời vào câu và trở nên bối rối khi họ không thể xác định được câu trả lời, hoặc, tệ hơn, họ có thể ngồi và nhìn chằm chằm vào câu hỏi.

Vậy, làm thế nào để bạn biết khi nào một từ nối ở giữa câu được dùng để liên kết hai vế của một câu hay liên kết với câu phía trước?

Cách tốt nhất là nhìn vào các dấu phẩy xung quanh từ nối.

Các từ nối ở sau một dấu phẩy được dùng để liên kết hai vế của một câu.

Ngược lại, các từ nối bao quanh bởi hai dấu phẩy – một ở phía trước, một ở phía sau – được dùng để liên kết một câu với câu phía trước.

Và nếu bạn muốn một lời giải thích chuyên môn, thì đây:

Các từ nối theo sau một dấu phẩy gọi là “coordinating conjunctions”, còn được biết đến như “FANBOYS” (For, And, Nor, But, Or, Yes, So). Các từ liên kết này kết hợp hai mệnh đề độc lập (câu hoàn chỉnh) thành một câu phức, như trong ví dụ #1 ở trên. Trong tiếng Anh formal, các từ này không nên dùng ở đầu câu – nghĩa là chúng không nên theo sau một dấu chấm hay chấm phẩy.

Các từ nối dùng để bắt đầu câu gọi là “conjunctive adverbs”. Các ví dụ phổ biến bao gồm: However, Therefore, Furthermore, Indeed và Similarly. Mục đích của những từ nối này là để chỉ ra mối quan hệ giữa một câu và câu trước đó.

Thông thường, những từ này xuất hiện ở đầu một câu hay một mệnh đề – nghĩa là, sau một dấu chấm hoặc chấm phẩy. Tuy nhiên, đôi khi các nhà văn dời chúng vào giữa câu để thể hiện phong cách viết phong phú, giống như ví dụ 3. Trong những trường hợp như vậy, những từ nối được dùng một cách không cần thiết – nghĩa là, chúng được đặt ở giữa hai dấu phẩy.

Nhắc lại: chỉ có thể thay đổi vị trí của từ nối, nhưng không thể thay đổi mục đích của chúng. Để xác định từ nối có chính xác hay không, bạn phải nhìn lại câu phía trước và xác định mối quan hệ (tiếp diễn, tương phải, nguyên nhân và kết quả) với câu chứa từ nối được gạch chân.

Bây giờ chúng ta hãy xem qua một ví dụ:

Despite their iconic look and their important role in Dutch history, wooden clogs are now mostly made for tourists rather than for everyday wear. The 300,000 pair of shoes made every year are, however, sold mostly to foreign buyers.

  1. A) NO CHANGE
  2. B) ironically
  3. C) in fact
  4. D) meanwhile

Thực tế là từ nối được gạch chân bị bao quanh bởi các dấu phẩy thể hiện rằng bạn nên xem xét câu phía trước để xác định mối quan hệ.

Câu phía trước cho chúng ta biết điều gì? Là phần lớn các đôi guốc được làm cho khách du lịch.

Câu chứa từ nối chỉ ra điều gì? Là phần lớn các đôi guốc được làm mỗi năm để bán cho khách nước ngoài (khách du lịch).

Liệu các ý trên giống hay khác nhau? Giống.

Vậy từ nối chính xác phải thể hiện mối quan hệ tương đồng. Và chỉ có lựa chọn C là phù hợp, bởi vì cụm “in fact” được dùng để nhấn mạnh một khẳng định trước đó.

Nguồn: The Critical Reader

Tien Nguyen
Majoring in International Business, Tien Nguyen has been actively trying out new activities and professional roles on different scales. She has provided 1-1 lectures tailored to the SAT and ACT, two tests required for U.S college admission, for over 600 Vietnamese students over the last three years. With her in-depth knowledge related to SAT and ACT, she has been developing effective techniques and providing useful techniques and tips, ones that students can easily employ to ace the tests. Many of her students are now studying at top-universities in America, including the Ivy Leagues. Currently, Tien Nguyen is based in Southampton, U.K
http://nguyenlethuytien.com

Nhập bình luận của bạn tại đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
Top