You are here
Home > Chủ đề khác (Page 2)

Hãy cẩn thận với những Practice Tests không chính thức.

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu chuẩn bị cho kì thi vào mùa hè này và tìm kiếm một lớp học, hay một người dạy kèm của một công ty nào đó, xin hãy cẩn thận khi làm các bài kiểm tra luyện tập miễn phí do các tổ chức

Hệ thống trường đại học Mỹ

  Các trường ở Mỹ nằm trong hai hệ thống lớn thuộc bậc học sau trung học ở Mỹ: các Cao đẳng cộng đồng (Community College) và các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục bốn năm, hay còn gọi là “Đại học Mỹ”. Các Đại học Mỹ được phân

Dịch vụ Chỉnh sửa Bài luận Chính vào các trường Đại học, Cao đẳng tại Mỹ

Bài luận cá nhân là 1 phần vô cùng quan trọng trong bộ hồ sơ du học. Nếu như tại Mỹ có 1 số trường không yêu cầu điểm TOEFL, IELTS hay thậm chí là SAT hay ACT thì không có trường nào không yêu cầu thí sinh nộp bài luận cá nhân cả.

Dịch vụ Xây dựng – Chỉnh sửa CV/Resume

Dành cho các bạn đang chuẩn bị hồ sơ du học nhưng không có hoạt động ngoại khoá hoặc hoạt động ngoại khoá không nổi bật hoặc không tự tin về khả năng diễn đạt ý bằng Tiếng Anh trong resume/CV của mình

Top
Top