You are here
Home > SAT Subject Tests (Page 2)

Hướng dẫn ôn tập: SAT Subject Test Vật Lý (Kỳ 2)

  Ở kỳ trước, Elite đã cung cấp thông tin sơ lược về SAT Subject Test Vật Lý bao gồm format bài thi, các loại câu hỏi, các mảng kiến thức sẽ xuất hiện trong đề thi và gợi ý tài liệu ôn tập. Bạn có thể xem lại tại đây. Đến

Hướng dẫn ôn tập: SAT Subject Test Vật Lý (Kì 1)

  Bạn có biết rằng khi mà bạn nén hết tất cả mọi vật chất trên thế giới này lại thì bạn có thể thu được một khối vừa bằng một cục đường. Điều này có thể xảy ra vì cấu tạo của nguyên tử phần lớn là các khoảng trống

Danh sách hoàn chỉnh: Những trường đại học yêu cầu SAT Subject Tests

Bảng dưới đây sẽ cho bạn biết các chính sách các bài thi chuẩn hoá cho năm học 2017/2018. Elite đánh dấu 4 chính sách nổi bật về Subject Tests: Bắt buộc (Required), Khuyến khích (Recommmend), Cân nhắc (Considered), và Có thể Thay thế (Alternative). Bắt buộc

Top
Top