You are here
Home > SAT (Page 2)

ĐÚNG VẬY, BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ KẾT THÚC CÂU BẰNG MỘT GIỚI TỪ

  “Ending a sentence with a preposition is something up with which I will not put.” -Winston Churchill   Có một loại người đam mê ngôn ngữ, khi đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh, họ sẽ nói rằng họ sẽ không bao giờ, kể cả mơ tưởng đến việc kết thúc một

Các trường đại học với chính sách bảo đảm nhận học sinh với điểm SAT/ACT

Danh sách này bao gồm các đại học 4 năm với mức điểm SAT và ACT mà nếu như đạt được, sẽ đảm bảo được nhận vào học dành cho sinh viên năm nhất. Hầu hết những trường dưới đây sẽ có mức GPA tối thiểu và những yêu cầu

Danh sách hoàn chỉnh: Những trường đại học yêu cầu SAT Subject Tests

Bảng dưới đây sẽ cho bạn biết các chính sách các bài thi chuẩn hoá cho năm học 2017/2018. Elite đánh dấu 4 chính sách nổi bật về Subject Tests: Bắt buộc (Required), Khuyến khích (Recommmend), Cân nhắc (Considered), và Có thể Thay thế (Alternative). Bắt buộc

ĐIỂM SAT CAO: NHỮNG MẸO VÀ PHƯƠNG PHÁP CẦN BIẾT

Các mẹo và phương pháp cho bài thi SAT có thể rất hữu ích vào ngày thi và học cách tiếp cận bài thi nên là một phần trong quá trình chuẩn bị cho SAT của bạn. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết này. 1) Mẹo tổng quát để đạt

Top
Top