You are here
Home > ACT > Các trường đại học với chính sách bảo đảm nhận học sinh với điểm SAT/ACT

Các trường đại học với chính sách bảo đảm nhận học sinh với điểm SAT/ACT

Danh sách này bao gồm các đại học 4 năm với mức điểm SAT và ACT mà nếu như đạt được, sẽ đảm bảo được nhận vào học dành cho sinh viên năm nhất. Hầu hết những trường dưới đây sẽ có mức GPA tối thiểu và những yêu cầu về chương trình học (sẽ có vài chương trình bắt buộc ngoài những điểm kiểm tra, và cũng sẽ có vài chương trình thay thế được cho điểm kiểm tra).

Để biết thêm thông tin về những chính sách nhất định, hãy ghé website xét tuyển của trường.

Trường Điểm SAT Điểm ACT Unweighted GPA Những yêu cầu khác
Arizona State University 1120 (cư dân), 1180 (không phải cư dân) 22 (cư dân), 24 (không phải cư dân) 3.0 Học sinh phải đáp ứng những yêu cầu chương trình giáo dục
University of Arkansas 1020-1050 20 3.0 Học sinh phải hoàn thành 16 chương thiết yếu
Kansas State University 1060 21 2.0 Học sinh phải đáp ứng Kansas pre-college curriculum
University of Kansas 1160 (với 3.0 GPA) hay 1060 (với 3.25 GPA) 24 (với 3.0 GPA) hay 21 (với 3.25 GPA) 3.0 hay 3.25 (tuỳ thuộc vào điểm kiểm tra) Học sinh phải đáp ứng  Chương trình pre-college Kansas
Middle Tennessee State University 1100 (không có yêu cầu dành cho GPA) hay 980 (với 2.7 GPA) 22 (không có yêu cầu dành cho GPA) hay 19 (với 2.7 GPA) 3.0 (không cần điểm kiểm tra) hay 2.7 (với điểm kiểm tra) Học sinh phải đáp ứng nhũng yêu cầu về chương trình giáo dục
University of Mississippi 940 (với 2.0 GPA) hay 860 (với 2.5 GPA) 18 (với 2.0 GPA) hay 16 (với 2.5 GPA) 3.2 (không yêu cầu điểm kiểm tra) hay 2.0 hay 2.5 (tuỳ thuộc vào điểm kiểm tra) Học sinh phải đáp ứng chương trình chuẩn bị cho đại học
Mississippi State University 940 (với 2.0 GPA) hay 860 (với 2.5 GPA) 18 (với 2.0 GPA) hay 16 (với 2.5 GPA) 3.2 (không yêu cầu điểm kiểm tra) hay 2.0 hay 2.5 (tuỳ thuộc vào điểm kiểm tra) Học sinh phải đáp ứng Chương trình chuẩn bị cho đại học
Missouri State University 1130 23 2.5 Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về chương trình giáo dục phổ thông
University of Nevada 1120 22 3.0 (weighted, không yêu cầu điểm kiểm tra) Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về chương trình giáo dục phổ thông
Oklahoma State University 1060 (với 3.0 GPA) hay 1160 (không có yêu cầu dành cho GPA) 21 (với 3.0 GPA) hay 24 (không có yêu cầu dành cho GPA) 3.0 hay không có yêu cầu (tuỳ thuộc vào điểm kiểm tra) Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về chương trình giáo dục phổ thông
South Dakota School of Mines and Technology 1200 (với  590 Math subscore) 25 (với 25 Math subscore) 2.75 Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về chương trình giáo dục phổ thông
University of St. Francis 1020 20 2.5 Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về chương trình giáo dục phổ thông
Tulane University 1400 30 3.6 Học sinh phải là cư dân ở Lousiana, nộp quyết định sớm (EA), và hoàn thành các yêu cầu chương trình

Ngoài những trường Elite vừa liệt kê ra, nếu như bạn sống ở Texas, bạn sẽ được đảm bảo nhận vào học hầu hết tất cả các trường công ở Texas nếu như bạn đứng top 10% ở trường THPT của mình (hoặc thấp hơn nhưng đáp ứng đủ yêu cầu về điểm kiểm tra). Tuy vậy, duy nhất một trường có những yêu cầu khó khăn hơn một tí đó là University of Texas ở Austin, nơi mà bạn phải đứng top 6-7% tại lớp mình mới có thể được đảm bảo.

Bạn nên kiểm tra websites của từng trường để xem những yêu cầu dành cho các học sinh đứng thấp hơn trong lớp. Trường University of Houston, chẳng hạn, sẽ cung cấp sự bảo đảm nhận học sinh với các yêu cầu sau:

  • Những học sinh đứng top 11-25% trong lớp và đạt được 1080 điểm SAT hoặc 21 điểm ACT.
  • Những học sinh đứng top 26-50% trong lớp và đạt được 1170 điểm SAT hoặc 24 ACT.

Nguồn: PrepScholar

Bạn cần trợ giúp với bài thi SAT? Hãy liên lạc Elite Prep Vietnam ngay để được tư vấn và tiếp cận phương pháp học thông minh nhất nhé!

Xem ngay các khoá học SAT của Elite tại: http://eliteprepvn.com/khoahoc/sat/ 

PHẠM NGỌC ÁNH
Thực tập sinh mảng Marketing tại Elite Prep Vietnam

Nhập bình luận của bạn tại đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top
Top